Pølsefest i Stord kyrkje hausten 2022


Me inviterer til Song og aktivitetstund i Stord kyrkje for born i alderen 1-9 år. Førskuleborna må ha ein vaksen med sseg, men sjølvsagt er alle barn velkommen med foreldre.

Me vil ha felles songstund og bibelforteljing. Etterpå vil me gå i aldersgrupper etter aktivitet og tema

 

 

Følgjande onsdagar kl 17.00 - 18.30 i haust:
31. august
14. september
28. september
26. oktober
9. november
23. november

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongane det passar for dykk.

Tilbake