Pølsefest i Stord kyrkje hausten 2023


Me inviterer til Song og aktivitetstund i Stord kyrkje for familiar med born i alderen 1-10 år. 

Me vil ha felles songstund og bibelforteljing. Etterpå vil me gå i aldersgrupper etter aktivitet og tema

 

Følgjande onsdagar kl 17.00 - 18.30 i vår:
6. september
4. oktober
1. november

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongane det passar for dykk.

Tilbake