Pølsefest i Stord kyrkje hausten 2024


Velkommen til song- og aktivitetstund i Stord kyrkje for barnefamiliar. 
Fyrst har me ei felles song- og bibelforteljingsstund.
Etterpå vert det eigenaktivitetar og servering av pølser.
Pølsefest er frå kl: 17 - 18:30.

I haust vert det pølsefest den første onsdagen i månaden, og datoane vert då:
Onsdag 4. september
Onsdag 2. oktober
Onsdag 6. november

Pølsefest er gratis og krev inga påmelding.
 

 

Tilbake