Pølsefest i Stord kyrkje våren 2023


Me inviterer til Song og aktivitetstund i Stord kyrkje for born i alderen 1-9 år. Førskuleborna må ha ein vaksen med sseg, men sjølvsagt er alle barn velkommen med foreldre.

Me vil ha felles songstund og bibelforteljing. Etterpå vil me gå i aldersgrupper etter aktivitet og tema

 

Følgjande onsdagar kl 17.00 - 18.30 i vår:
15. februar
15. mars
29. mars
12. april
26. april

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongane det passar for dykk.

Tilbake