Pølsefest Nysæter kyrkje hausten 2023


Me inviterer til Song og aktivitetstund i Nysæter kyrkje for familiar med born i alderen 1-10 år. 

Me vil ha felles songstund og bibelforteljing. Etterpå vil me gå i alders-grupper etter aktivitet og tema.

Følgjande tysdagar kl. 17.00- 18.30 i vår:
12. september
17. oktober
7. november

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongane det passar for dykk.

Tilbake