Pølsefest i Nysæter kyrkje hausten 2024


Velkommen til song- og aktivitetsstund i Nysæter kyrkje for barnefamiliar.
Pølsefest er omlag èin tysdag i månaden. 
Fyrst har me felles song- og bibelforteljingsstund.
Etterpå vert det eigenaktivitetar og servering av pølser.

Meir info om hausten kjem seinare.

Tilbake