Supertysdag Nysæter kyrkje hauste 2022


Me inviterer til Song og aktivitetstund i Nysæter kyrkje for born i alderen 1-9 år. Førskuleborn må ha ein vaksen med seg, men sjølvklart er alle born velkomen med foreldre!

Me vil ha felles songstund og bibelforteljing. Etterpå vil me gå i alders-grupper etter aktivitet og tema.

 

Følgjande tysdagar kl. 17.00- 18.30 i haust:
30. august
27. september
25. oktober
8. november
22. november

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongane det passar for dykk.

Tilbake