Supertysdag Nysæter kyrkje våren 2023


Me inviterer til Song og aktivitetstund i Nysæter kyrkje for born i alderen 1-9 år. Førskuleborn må ha ein vaksen med seg, men sjølvklart er alle born velkomen med foreldre!

Me vil ha felles songstund og bibelforteljing. Etterpå vil me gå i alders-grupper etter aktivitet og tema.

Følgjande tysdagar kl. 17.00- 18.30 i vår:
14. februar
14. mars
28. mars
11. april
25. april

Alle samlingene er gratis og utan påmelding.
Kom dei gongane det passar for dykk.

Tilbake