Mat & Prat i Nysæter kyrkje hausten 2024


Velkommen til Mat & Prat i Nysæter kyrkje! Dette er eit lågterskeltilbod for småbornsforeldre som er heime med borna sine. Mat & Prat er kvar tysdag mellom kl: 11 - 13.
Her kan ein komma og gå som det passar for ein sjølv innanfor dette tidsrommet.
Det vert servert gratis lunsj og borna kan få leika saman. 
 

Datoane for Mat & Prat hausten 2024:

Oppstart etter sommarferien vert 3. september!

September:
3. september, 10. september, 17. september og 24. september.

Oktober:
1. oktober, 15. oktober, 22. oktober og 29. oktober. 
Det vert ikkje Mat & Prat i haustferieveka, veke 41 (8. oktober).

November:
5. november, 12. november, 19. november og 26. november.

Desember:
3. desember - siste Mat & Prat før jul. 

Mat & Prat er gratis og utan påmelding. 
Alle er velkomne! 

Tilbake