Mat & prat og babysong i Nysæter kyrkje hausten 2021


Babysong er samlingane for dei yngste borna knytta til trusopplæringa i kyrkjene på Stord. Me møtest på dagtid og syng og leiker oss gjennom ulike songar, rim og regler. Samlinga startar med songstund, etterpå serverer me lunsj og drikke og det er god tid til å prate saman.

 

Det er sosialt å vera på babysong og ein fin stad å bli kjent med andre som born på omtrent same alder som ein sjølv. 

Mat & prat og babysong i Nysæter kyrkje
Songstund frå kl. 11.00 og Mat & prat frå ca kl 11.30-13.00
6.september 
20.september
4.oktober
18.oktober
1.november
15.november
29.november

Tilbake