Avlyste samlingar inne i kyrkjene i trusopplæring


Skulle så mykje heller ønska velkommen til samlingar i trusopplæringa i kyrkja. Koronasituasjone gjer at me må avlysa alle samlingar inne i kyrkjene dei neste vekene. 

 

No får vi berre fylgja alle reglar og oppmodingar framover, og ta godt vare på kvarandre🧡 Vi kjem tilbake...

Tilbake