Velkommen til kyrkja


Det er Openberringstid i kyrkjene. Eit nytt år har teke til. Ute går det mot lysare tider. Inne er programmet fullt. Gudstenester og trusopplæring ligg i planane. Vi oppdaterer så snart vi veit nytt. 

Tilbake