Velkommen til kyrkja


Det er snart haust. Det er slutt på fellesgudstenester i kyrkja vår. Konfirmantane startar opp. Og andre trusopplæringstiltak er snart i gang. Håpar du finn noko som passar for deg i kyrkjene våre. Velkommen til kyrkjene våre!

Tilbake