Kandidatliste og supplerande nominasjon


No er kandidatlistene til soknerådsvalet til hausten klare. Det er høve til supplerande nominasjon.

Tilbake