Ungdomsklubb


Det er for tida ikkje ungdomsklubb på Kyrkjestova Fredheim. Frivillige som ønsker å engasjera seg i klubben, er velkomne til å ta kontakt med kyrkjekontoret.

 

Ungdomsklubb i Kyrkjestova Fredheim (Hystadvegen 32) for deg som går i 8. klasse og oppover.

Fredagar kl 19.30-23.00 (Ikkje klubb når det er skulefri)

Det blir aktivitetar og spel, men også rom for berre å "henga". Det blir servert mat - kanskje lagar me noko godt i lag?

Ungdomsklubben er rusfri, og det vil vera vaksne til stades heile kvelden.

Spørsmål? Kontakt Solveig Høyland mobil: 486 05 379

Tilbake