Digital Trusopplæring i koronatid


Då me i kyrkja måtte avlyse alt pga korona situasjone i mars 2020 laga trusopplærararne filmar med song og forteljing.  

 

Planane me hadde for våren for barn og unge i kyrkja blei brått snudd opp-ned då skular og barnehagar... ja heile landet meir eller mindre stengte ned 12.mars. Sidan då har me kvar måndag hatt digitale innslag på kyrkja si facebookside. Her er filmane samla, og de kan m.a sjå songstunder med Elisabeth, høgtlesing med Anne og filmar med Brynhild.

 

Her er linkar til filmane:

Brynhild fortel om pinse https://vimeo.com/425123185 

Elisabeth fortel om Bartimeus https://vimeo.com/422180194 

Elisabeth har songstund på Fredheim https://vimeo.com/426910203

Elisabeth har songstund om påske https://vimeo.com/426912196

Elisabeth har songstund ute https://vimeo.com/426914512

Anne les påskeforteljinga https://vimeo.com/426916377

Elisabeth har songstund om fisk og sjø https://vimeo.com/426918089

Elisabeth fortel/ Animasjonsfilm om pinse https://vimeo.com/426921419

Familiegudsteneste frå Litlabø gruver https://vimeo.com/420216036

Brynhild fortel om Kr.Himmelfartsdag https://vimeo.com/428008775

Elisabeth fortel om Sakkeus https://vimeo.com/429171899 

Tilbake