Gravferd


Gravferda er den siste handlinga som fellesskapet gjer for eit menneske. Gravferda er ei viktig hending i familien og vennekretsen der me tek farvel med den som er død. Me takkar for livet som har vore og overlet den døde i Gud sine hender.