Informasjon


Orientering om registreringa

Velg kyrkje og dato der det er ledig plass. Klokkeslettet kan bli annleis enn det som står, men datoen som de velger står ved lag. (de vil få ein mail der det står "Forespørsel er registrert", det betyr at dåpsdato er bekrefta).  Ta kontakt med kyrkjekontoret om de ynskjer ein dato som ikkje kjem opp. For å starte utfyllinga trengs eit 11-sifra fødselsnummer. Dersom de ikkje har barnets fødselsnummer, kan de bruke dykkar eige. De vil motta ein kode på sms for å gå vidare i prosessen.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dykk  foreldre. Har de enda ikkje bestemt navn på barnet, kan de likevel sende påmeldinga. De treng ikkje legge ved fødselsattest, heller ikkje skrive inn tlfnr og adresse til fadrane.
De kan seinere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel fadrar. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.

NB! Om de ynskjer å endre dato må de ta kontakt med oss.